ארכיון של: יולי 2021

תקציר מקרה תביעת תאונת עבודה /אי כושר עבודה

ככל שתהיה גבוהה יותר הנפילה תהיה חזקה יותר…

מהי מחלת מקצוע ומהן הזכויות אשר מגיעות לחולה?

מהי מחלת מקצוע? מהו ההליך ההכרה מול המוסד לביטוח לאומי ומה הזכויות ....

דחיית תביעה לאובדן כושר עבודה – מה עושים?

האם חברות הביטוח יכולות, באופן אוטומטי, לעשות שימוש בתנאים וסייגים שקיימים בפוליסה, על מנת לנסות ולפטור את עצמן מהחבות כלפי