ראשי אודות תחומי עיסוק עדכוני פסיקה יצירת קשר

תחומי עיסוק

חובת הווידוא

חובת הווידוא

סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח קובע כי תנאי או סייג לחבות המבטח או היקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצוינו בהבלטה מיוחדת. העליון הבהיר את משמעות הסעיף וקבע בפרשת ישר מנשה כי "חברת הביטוח המבקשת לסייג את גבולות חבותה, מחובתה להבטיח שהמבוטח אכן יוכל להיות מודע לסייגים אלו. בין היתר אמור הדבר […]

נזיקין וביטוח

נזיקין וביטוח

אנו מתגאים בכך שמשרדנו מייצג לקוחות רק בתחומי הביטוח והנזיקין; תחומים אלו חשובים ביותר לכל אדם, לאורך כל חייו, והם קשורים זה בזה. בהכירנו את חשיבות הביטוח לכל אחת ואחד מאתנו, אנו מתמקדים בייצוג מבוטחים בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח בתחומים כגון: סיעוד, אי כושר עבודה, מחלות קשות, נכות, פטירה (חו"ח), משכנתא, ביטוח קבוצתי, תרופות, ניתוחים, […]

תיאום פגישת יעוץ

076-8845402
שלח