ארכיון של: יוני 2021

תקציר מקרה שטופל במשרדנו: תביעת אי כושר עבודה

תקציר מקרה שטופל במשרדנו העוסק בתביעת אי כושר עבודה

דחיית פיצוי לאובדן כושר עבודה

האם חברות הביטוח יכולות, באופן אוטומטי, לעשות שימוש בתנאים וסייגים שקיימים בפוליסה, על מנת לנסות ולפטור את עצמן מהחבות כלפי