כל הפוסטים במידע ותקצירים

התעמרות הביטחון הסוציאלי

תקציר מקרה שטופל במשרדנו

היא הייתה נהגת מאוד זהירה אבל איבדה שליטה לרגע

תקציר תיק שטופל במשרדנו בתביעה מול מבטחת רכב בביטוח חובה.

הגענו לעליון, פס"ד וסכום פיצוי תקדימי

פורסם בmako 13.1.21, רונית מורגנשטיין

לאותיות הקטנות משקל גדול מאוד!

תקציר מקרה פוליסת סיעוד שטופל במשרדנו-

כשאין באפשרותנו לשנות את המצב; הגורם המקצועי יעשה זאת עבורנו

תקציר מקרה שטופל במשרדנו והחודש- חודש המודעות לסרטן השד חשוב מתמיד!

חומות של תקווה

מדחייה לקבלת זכאות מלאה- תקציר מקרה שטופל במשרדנו

הפסד הוא הפסד בן אם ידענו או לא

תקציר בנושא פיצוי אי כושר עבודה במקרה של מחלה בו ניסתה חברת הביטוח להפחית מסכום הפיצוי