ניהול תביעת אובדן כושר עבודה

מתי מגישים תביעת אובדן כושר עבודה?

התנהלות נכונה מצמצמת סיכונים, התנהלות נכונה בהגשת תביעת אובדן כושר עבודה משנה את עתידנו ועתיד בני ביתנו. עיתים, למרבה הצער, רבים מאתנו לוקים, חלילה, במחלה או עוברים, חלילה, תאונה בעקבותיהן